TRAININGEN PROTOCOL

Hervatting van de trainingen

Bij onze Club hebben we een COVID-19 protocol opgesteld waarbij de regels van de overheid, de richtlijnen van de gemeente alsmede de Atletiek Unie zoveel mogelijk op onze specifieke situatie worden uitgewerkt. Het is belangrijk dat iedereen binnen de Club zich uitdrukkelijk aan deze regels houdt. 

Bij onduidelijkheid of onzekerheid beslist de relevante trainer en/of een of meerdere bestuursleden over de te nemen actie, waarbij ten alle tijde de gezondheid van een ieder centraal zal staan. Houd de apps en de website in de gaten want de komende weken zullen er indien nodig aanpassingen komen.

Voor alle leden, inclusief trainers

 • Bevestig 1 dag van te voren via de relevante App-groep dat je wenst deel te nemen aan een van de activiteiten. Bij de hardlopers geef je aan welke Workshop je wenst te volgen (om te veel App-verkeer tegen te gaan: stuur geen andere berichten via de groeps-Apps en geef alleen aan als je WEL komt). Leden die zich niet 1 dag van te voren aangemeld hebben kunnen niet meelopen en zullen naar huis worden gestuurd.

 • Kom max. 10 min. Voor de aanvang van je training naar de door de trainer aangegeven plaats.

 • Reis alleen of kom met personen uit je eigen huishouden. Kom bij voorkeur met de fiets of lopend en in ieder geval op eigen gelegenheid.

 • Verlaat de trainingslocatie meteen na afloop van de training.

 • Gebruik alleen je eigen materialen (dus neem je eigen water/drank mee, je eigen stokken, papieren zakdoekjes, je telefoon etc.). Neem geen overbodig materiaal mee. Dit kan niet opgeborgen worden.

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging. Ook als de klachten mild zijn. Heeft je iemand van je huisgenoten ook koorts en/of benauwdheid heeft, of is positief getest op het COVID-19, dan blijf  je ook thuis.

 • VOLG ALTIJD DE AANWIJZIGINGEN VAN TRAINERS, BEGELEIDERS EN BESTUURSLEDEN

 • Het bestuur geeft trainers toestemming om lopers aan te spreken op het schenden van de regels en zo nodig naar huis te sturen. Dit geldt ook als de trainer vermoedt dat de loper onwel is.

Voor de trainers

 • Voor de trainers gelden dezelfde algemene richtlijnen als voor de andere leden.

 • De trainers geven ruim van te voren hun trainingsprogramma door aan de leden, inclusief de start plaats. Het voorbereiden van de training gebeurt in lijn met de richtlijnen van de Atletiek Unie en de noodverordening van de gemeente.

 • Inventariseer hoeveel leden zich aanmelden. Leden die zich niet aangemeld hebben worden naar huis gestuurd.

 • Start elke training op een plek BUITEN het terrein van HRC. Meldt vooraf duidelijk aan de lopers waar je gaat starten (bijv.: op de parkeerplaats tegenover HRC/bij Argonaut; of op het parkeerterrein bij AH, etc.). Het is aan iedere individuele trainer om de plaats te bepalen waar gestart wordt. Dit kan per training verschillen. Probeer wel een centrale plek te vinden, die voor de leden goed bereikbaar is, waar fietsen gestald kunnen worden, etc.

 • Bereid de training goed voor. Welke oefeningen ga je doen en waar? Is er genoeg ruimte om de veiligheid van alle deelnemers te garanderen (rekening houden met de 1.5m regel). Houd er rekening mee dat je onderweg andere lopers, wandelaars, fietsers tegen kunt komen en dus ruimte moet hebben. 

 • Voor de aanvang van de training moet de trainer verplicht de gezondheid van de lopers controleren. Het blijft de verantwoordelijkheid van de lopers zelf om alleen in goede gezondheid op de training te verschijnen. Bij twijfel heeft de trainer het recht om een loper toegang tot de training te ontzeggen. Ook het bestuur kan eventueel ingrijpen. De gezondheid van de groep en alle individuele leden staat voorop.

 • Verzeker je ervan dat de lopers ten alle tijde ACHTER elkaar lopen (we lopen op smalle paden, hebben tegenliggers en andere obstakels).

GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND

ALLEEN SAMEN KUNNEN WE DIT AAN!


Facebook


Twitter


Youtube