Clingendael Run&Walk

Omdat je je hele leven fit wilt zijn

  
  

Door middel van onderstaand formulier geef je aan lid te worden van Clingendael Run & Walk en geef je een machtiging voor automatische incasso. Gedurende de eerste maand mag je gratis meetrainen. Besluit je tijdens de proefperiode om lid te worden, dan hoef je niets te doen. Besluit je om toch maar geen lid te worden, dan kun je het lidmaatschap gedurende de eerste maand per direct stopzetten. De contributie bedraagt €10 per maand de eerste incassering zal plaatsvinden 1 maand na deelname aan de eerste training, vervolgens telkens aan het begin van de maand. Je wordt ook aangemeld bij de Atletiek Unie. Hiervoor incasseren we aan het begin van het jaar de jaarcontributie die we als club per lid betalen aan de Atletiekunie (voor 2018 is dit €16,95) Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de ledenadministratie van Clingendael Run & Walk en aanmelding bij de Atletiekunie (Wet Bescherming Persoonsgegevens)


Stap 1: Aanmelding voor lidmaatschap
Voornaam (*) X
Tussenvoegsel Invalid Input
Achternaam (*) x
Straatnaam (*) x
Huisnummer (*) x
Toevoeging Invalid Input
Postcode (*) x
Woonplaats (*) x
Email (*) x
Geboortdatum (*)
x
x
x
Geslacht (*) x
Telefoonnummer (*) Ongeldig telefoonnummer b.v. 070-7654321
Telefoonnummer bij nood Onjuist telefoonnummer b.v. 06-87654321
Mijn conditie is (*) Geen keuze gemaakt
Reden voor deelname (*) Geen keuze gemaakt
Hoe ben je hier terecht gekomen? (*) Geen keuze gemaakt
We willen echt dat je aangeeft gezond te zijn hard te lopen!

Opmerkingen:
Geef aan wanneer je voor het eerst wilt komen meetrainen. Elke eerste woensdag en/of zaterdag van de maand is het mogelijk om te starten. Als lid mag je aan alle trainingen deelnemen.
Invalid Input

Stap 2: Machtiging voor automatische incasso
Bankgegevens opdrachtgever
Naam (*) x
Adres (*) x
Postcode (*) x
Woonplaats (*) x
IBAN Bankrekening (*) x
Vul hier je volledige IBAN-rekeningnummer in hoofdletters en zonder spaties.

Opdrachtgever machtigt hierbij Clingendael Run & Walk te Den Haag, met ING bankrekeningnummer NL93 INGB 0000 9283 82 
1. om eenmalig het inschrijfgeld zijnde €15 van zijn/haar rekening te incasseren en 
2. om de jaarcontributie voor de Atletiekunie (€16,95 in 2018, dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd) van zijn/haar rekening te incasseren bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens tot wederopzegging telkens in januari van ieder jaar en
3. tot wederopzegging maandelijks een bedrag van €10 van zijn/haar rekening te incasseren.
De reden van betaling is: Contributie Clingendael Run & Walk. De eerste incassering zal plaatsvinden 1 maand na deelname aan de eerste training, vervolgens telkens aan het begin van elke kalendermaand.

Stap 3: Akkoord geven
Na het versturen van je gegevens ontvang je een email. Graag deze email uitprinten en de machtiging ondertekenen. Het formulier graag meenemen en inleveren vooraf de eerste training. Zonder ingevuld en ondertekend formulier kun je helaas niet deelnemen aan de training.

Klik op I'm not a robot om te laten zien dat je een echt persoon bent!
Na correct invullen en versturen ontvang je een bevestigingsemail.

Copyright © 2015 Clingendael Run&Walk

Alle rechten voorbehouden