Clingendael Run&Walk

Omdat je je hele leven fit wilt zijn

  
  

Als je graag sport en actief bezig bent, is het van belang dat je je regelmatig afvraagt of je met het oog op je gezondheid op een verantwoorde wijze bezig bent met sportieve activiteiten. Door een sportkeuring te doen krijg je meer helderheid over je gezondheidstoestand en je conditie.

 Je kunt een sportkeuring laten doen bij een Sport Medisch Adviescentrum (bijvoorbeeld het SMA op het Sweelinckplein in Den Haag). Aanvullende ziektekostenverzeke-ringen vergoeden deze keuringen vaak.

Op de website van sportzorg.nl kun je meer informatie vinden over o.a. sportkeuringen. Ook kun je er een vragenlijst vinden om te bepalen of je in een risicogroep valt voor hart- en vaatziektes.

Copyright © 2015 Clingendael Run&Walk

Alle rechten voorbehouden